Όροι Χρήσης


Όροι Χρήσης


 • 1. Ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου argosaronikos.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.
 • 2. Τα δημοσιευμένα άρθρα, οι εικόνες και οι χάρτες προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • 3. Είναι δυνατή η αντιγραφή ή εκτύπωση δεδομένων καταχωρημένων στην ιστοσελίδα για προσωπική χρήση.
 • 4. Το argosaronikos.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων-hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
 • 5. Η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται μέσω της μηχανής αναζήτησης Google.
 • 6. Η καταχώρηση των στοιχείων των επιχειρήσεων που διαφημίζονται γίνεται με επιμέλεια του χειριστή του δικτυακού τόπου και υπάρχει συνεχής έλεγχος για την ενημέρωση των στοιχείων. Το argosaronikos.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές, ελλιπείς ή εσφαλμένες καταχωρήσεις των επιχειρήσεων. Είναι δε δυνατή η επικοινωνία με το διαχειριστή του δικτυακού τόπου για τη διόρθωση των καταχωρήσεων.
 • 7. Αν επιχείρηση που είναι καταχωρημένη στο δικτυακό τόπο προβάλλει οποιαδήποτε αντίρρηση για την προβολή της από αυτό, θα εξαιρείται κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 • 8. Οι καταχωρημένοι χάρτες του δικτυακού τόπου έχουν αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δρόμοι, διαδρομές, παραλίες, πόλεις, χωριά αναγράφονται στους χάρτες κατά προσέγγιση.
 • 9. Είναι δυνατή η επικοινωνία του χρήστη με το διαχειριστή του δικτυακού τόπου καθώς και με τον Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), για οποιαδήποτε ερώτηση, πληροφορία ή διευκρίνιση. Η επικοινωνία πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της ευπρέπειας και των χρηστών ηθών. Οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, θα διώκεται ποινικά.
 • 10. Το argosaronikos.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • 11. Το argosaronikos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει, διακόπτει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη του διαδικτυακού μας τόπου.
 • 12. Το argosaronikos.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 • 13. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ'αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του argosaronikos.gr.
 • 14. Το argosaronikos.gr θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

Δικηγορικό Γραφείο Γιάννη Π. Αλαβάνου

Developed By Argosaronikos.gr Dev's Team